㊙️宅男入口导航

㊙️宅男入口导航

面赤一证,劳损颧红,发于午后者,骨蒸阴虚也。腹痛小便不利,少阴热邪也;而下利不止,便脓血,则证为伤血,且有中气下脱之虞矣,故用桃花汤固肠止利也。

方有执曰:此以湿之入里者言也。盖潮热虽属实,然已先用丸药,伤动藏府,若再用大黄下之,则脾气伤而成坏证矣,祗方有执曰:十三日,过经也。

故当先温其里,后攻其表。按法治之,谓按法用阳旦汤也。

若误攻之,热去哕作矣。今脉迟,迟为中寒,中寒不能化谷,所以虽饥欲食,食难用饱,饱则烦闷,是健运失度也。

不知脉沉者,由其人肾经素寒,里阳不能协应,故沉而不能浮也。 阳明曰:不转矢气,曰:先□后溏,曰:未定成□,皆是恐伤太阴脾气。

若不差,则阴虚热入,经所云脉数不解,而下利不止,必协热而便脓血是也。但其未解之先,病人必郁冒汗出而后解。

Leave a Reply