No3693女神王雨纯西双版纳旅拍泳池无内肉丝裤袜秀翘臀湿身诱惑写真38P王雨纯秀人网

No3693女神王雨纯西双版纳旅拍泳池无内肉丝裤袜秀翘臀湿身诱惑写真38P王雨纯秀人网

少阳之气,乃水中之生阳,上与心主包络相合,故痘之起发,随少阳之正气而上达于心包。夜热本于阴虚,潮热因于病气,潮热一潮而退,夜热至旦方凉,因、证不同,治法亦异。

 仲景承气汤,配枳实、大黄、芒硝,为急下之剂。 如邪溜于经,则为桃仁承气之下证,不复再传阳明矣。

湿则宜燥食消导,寒则温之热宜清。开之曰∶阴阳之道,阳密为要。

或未成脓,未溃,气血虚也,宜服八珍汤;憎寒恶寒,阳气虚也,宜服十全人补汤;补后大热,阴血虚也,宜服四物汤,加参、术、丹皮;呕逆,胃气虚也,宜服六君子汤,加炮姜、干姜;食少体倦,脾气虚也,宜服补中益气汤;四肢冷逆,小便频数,肾气虚也,补中益气汤加益智仁一钱。所谓官料药者,乃解京纳局之高品。

歌括∶产后汗多即变痉,项强身反似角弓。经云∶阳络伤则吐血,阴络伤则下血。

 凡本经之阴血既亏,则本经之阳火必旺,一负则一胜也。五行之中有二火,合而为三阴三阳,以配六脏六腑。

Leave a Reply