No3401女神玛鲁娜Manuela秘书制服主题黑色蕾丝吊袜秀翘臀诱惑写真71P玛鲁娜秀人网

No3401女神玛鲁娜Manuela秘书制服主题黑色蕾丝吊袜秀翘臀诱惑写真71P玛鲁娜秀人网

《本经》主妇人崩中、症瘕,又治血闭寒热、羸瘦。若用北柴胡升动虚阳,发热喘嗽愈无宁宇,可不辨而混用乎。

诸痛痒疮,皆属心火。 但世罕得真,医亦罕识。

)发明焰硝属火,其性上升,能破积散坚,治诸寒热交错之病;升散三焦火郁,调和脏腑虚寒,除寒热邪气,逐六腑积热,不出《本经》主治也。 故产后余疾及金疮血,大小便血皆用之。

 惟秦地山中有之,近世真者绝罕。故守真地黄饮子用之,即《本经》治大风邪气之谓,以其性补元阳而兼散邪,真元得补,邪安所留,是以可愈大风邪气也。

 治肠鸣下气止汗,非取其利水开痰之力欤。能以炎黄之道随机应用,不为绳墨所拘者,汉长沙一人而已。

用则水飞以免镇坠,不宜见火,恐性飞腾。其子性专润下,治小便淋,及催生用之,与向日葵不殊。

Leave a Reply