Vol141新人嫩模默默Momo私房三点式比基尼秀F杯巨乳撩人诱惑写真66P默默蜜桃社

Vol141新人嫩模默默Momo私房三点式比基尼秀F杯巨乳撩人诱惑写真66P默默蜜桃社

挟脐上行,至胸中而散,此言冲脉之前行者也。,雄绢切,眩晕也。

 自此以上皆柔之筋而散于头面。心藏神,神伤则心怯,故恐惧自失。

故以应天之阴阳也。客主人,足少阳经穴,在耳前。

辛散甘缓,故发肌表;酸收苦泄,故为吐泻。解者,身体困倦,故欲安卧。

但辛燥太过,宜酌用之。取有标本,治有逆从。

一月者,斗建移而气易也。故凡病色先起外部而后及内部者,其病自表入里,是外为本而内为标,故当先治其外,后治其内;若先起内部而后及外部者,其病自里出表,是阴为本而阳为标,故当先治其阴,后治其阳。

Leave a Reply